St Bride's: Music - Romana Szczepaniak – violin, Grzegorz Mania – piano